Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

Amaya-chan
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Amaya-chan
3853 5e64
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Amaya-chan
4192 d7e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Amaya-chan
2839 8d41 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Amaya-chan
Amaya-chan
Amaya-chan
Amaya-chan
Amaya-chan
Podobasz mi się Ledwoprzytomna z rana,
W tej śnieżnobiałej koszuli,
Bez niej- nawet bardziej.

Elegancko ubrana,
Odstawiona na imprezę,
Czy po niej
trunkiem uraczona.
Albo bardziej kolokwialnie:
Jak zaliczasz zgona. 

Podobasz mi się 
w strugach deszczu, które psują Ci fryzurę,
W promieniach słońca wywołujących grymas na Twojej twarzy
I wtedy gdy maskujesz pryszcza z nadzieją, że nikt nie zauważy.

Podobasz mi się 
z nieuczesanymi włosami,
Łuszczącym się naskórkiem 
i rozdwojonymi końcówkami,
Ze złamanym paznokciem
i brzydkimi skórkami.
Nawet z nieogolonymi nogami.

Podobasz mi się 
z gilem w nosie 
i jedzeniem między zębami.
Na siłowni cała spocona 
I podczas miłosnych uniesień,
gdy leżysz wycieńczona.

Podobasz mi się 
Tak po prostu 
I cierpię katusze, gdy
Brakiem akceptacji siebie ranisz swoją duszę.
Amaya-chan
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viapannakojot pannakojot
Amaya-chan
2593 84f4
Reposted fromGIFer GIFer viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2356 ec91 500
Reposted frommagikarp magikarp
2349 b056 500
Reposted frommagikarp magikarp
5050 797b 500

gentlemanbones:

These almond cookies are very aggressive.
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon
6199 eda4

tanuki-kimono:

Cute bunny kimono outfit, seen on

Reposted frommagikarp magikarp
5049 4808 500

kafkasapartment:

Matlock Tor by Moonlight, 1778-80. Joseph Wright. Oil on canvas

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon
6192 110b 500

nature-and-culture:

Bath with flowers via jodie.shield

Reposted frommagikarp magikarp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl